Witaj na stronie OZE :: Gmina Kamień   Kliknij w ikonę, aby odsłuchać tekst. Witaj na stronie OZE :: Gmina Kamień Powered By GSpeech

Informacja o projekcie

Drukuj

Projekt „Zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Kamień” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu 

Celem głównym projektu pn. „Zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Kamień”, dofinansowanego  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 jest "zwiększenie wykorzystania OZE na terenie gminy Kamień". W ramach projektu zostało wykonanych:

Rezultaty projektu

Rezultatami projektu będzie uzyskanie dodatkowej zdolności wytwarzania energii odnawialnej 0,98 MW, produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE wynosząca 275,94 MWhe/rok, produkcja energii cieplnej wynosząca 8293,65 MWht/rok, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w ilości 2545,45 CO2/rok. 

Proj. wpisuje się w "Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej"- inwestycja usytuowana jest na obszarze nieprzekraczającym poziomu dopuszczalnego lub docelowego w odniesieniu do substancji podlegających ocenie jakości powietrza.

Zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Kamień

Kliknij w ikonę, aby odsłuchać tekst. Powered By GSpeech